NẠP TIỀN BẰNG MOMO - Duyệt tự động và thêm 5%
momo.jpg

Chuyển tiền tới SĐT 0963975749
Nội dung chuyển khoản ghi: hgv
Nếu không điền, hệ thống sẽ không biết bạn đang nạp tiền cho ai

Gặp lỗi báo ADMIN https://m.me/hackgv