Lưu ý: pubg lên rank cao, muốn làm nick chính thì liên kết google play

ACC rác, không nên thêm và thay đổi thông tin hoặc làm acc chính

Mua nick được: ID tài khoản | mật khẩu | mã 2fa (xác thực 2 yếu tố)

a1.png

- Truy cập Web https://2fa.vn/ ae dán đoạn mã cuối (mã 2fa) vào dòng Sercet Key, click Lấy CODE rồi copy 6 số dán vào fb để xác thực

a4.png

Hoàn tiền nếu mua phải nick bị xác minh danh tính (không hỗ trợ khi bị xác minh do đổi thông tin)
Liên hệ ADMIN để được hỗ trợ: https://m.me/hackgv