Phần mềm hỗ trợ Tải về

Link dự phòng Tải về

Game Loop https://pubgm.zing.vn

Link dự phòng Tải về

Lỗi không Login được: copy thừa dấu cách, thử lại.

Lưu ý Hỗ trợ cả máy nhà và máy net nhưng chỉ 1 máy cố định. Hỗ trợ reset đổi máy: key tuần 2 lần, key tháng 4 lần

Gặp lỗi báo ADMIN https://m.me/hackgv