Phần mềm hỗ trợ Tải về

Link dự phòng Tải về

Game Loop https://pubgm.zing.vn

Link dự phòng Tải về

- Bắn 10Kill/game

- Tốt nhất giờ xa bắn tay, gần với công nhà đạn đuổi cho mạnh

- Nick dính giả lập sử dụng bypass được luôn

- Nick mới tạo dễ bị treo 24 tiếng, cấp cao thì không bị bao giờ

Lưu ý Hỗ trợ cả máy nhà và máy net nhưng chỉ 1 máy cố định. Hỗ trợ reset đổi máy: key tuần 2 lần, key tháng 4 lần

Gặp lỗi báo ADMIN https://m.me/hackgv