Tải game loop 7.1: Tải Về

Chú ý:- Bắn dưới 15Kill/game (map 100 player)

- Bắn dưới 10Kill/game (map 52 Player)

Lưu ý Hỗ trợ cả máy nhà và máy net nhưng chỉ 1 máy cố định. Hỗ trợ reset đổi máy: key tuần 1 lần, key tháng 2 lần

Quan trọng: Tài khoản dùng bypass là tài khoản mới tạo hoặc tài khoản đang chơi trên điện thoại. Tài khoản mới đăng nhập gải lập, nên chơi trên điện thoại 2 tiếng rồi bỏ 24 tiếng sau sử dụng bypass bình thường. XEM VIDEO HƯỚNG DẪN để biết thêm chi tiết

* Máy nhà: Tắt Antivirus Windows Defender Win 10 và phần mềm diệt virus cài thêm

* Máy nét: 1 số quán net có FACEIT AC hoặc Valorant gỡ cài đặt nhé

anti-fa.png anti-va.jpg