Khi mua các bạn sẽ nhận được: tài khoản | mật khẩu | mail khôi phục

a1.png

- Tài khoản Random rank, cấp và skin

- Vừa mua, nên đăng nhập vào trình duyệt web trước rồi hãy đăng nhập game

- Nên đổi thông tin để sử dụng lâu dài.

Đã kích chủ là đã rip fb và kích chủ nick ra

Gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ Liên hệ ADMIN: m.me/sphgv